Twórcy systemu JIRA

Twórcy...

Informacja o licencji na system JIRA

JIRA wer. 7.7.1

Copyright © 2002 — 2018 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Korzystanie z tego produktu podlega warunkom Umowy firmy Atlassian z użytkownikiem końcowym, o ile nie określono inaczej.

Ten produkt zawiera oprogramowanie utworzone przez Apache Software Foundation.

Ten produkt zawiera również następujące biblioteki objęte licencją GNU LGPL:

Ten produkt zawiera także kod dostarczony przez inne firmy.

Dodatkowe informacje na temat kodu oprogramowania i kodu innych firm stosowanego w tym produkcie, jak również odpowiednie informacje o ochronie praw autorskich, informacje prawne i licencyjne są dostępne w katalogu licencji znajdującym się w katalogu instalacyjnym systemu JIRA.

Informacja o licencjach na wtyczki JIRA

JIRA Service Desk Application v3.10.1

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Używanie tego pluginu podlega Atlassian End User Agreement, o ile nie wskazano gdzieś inaczej.

Ta wtyczka zawiera oprogramowanie stworzone przez Apache Software Foundation.

Ta wtyczka zawiera następujące biblioteki objęte licencją GNU LGPL:

Ten plugin zawiera oprogramowanie firm trzecich.

Dodatkowe szczegóły dotyczące tego i innego kodu third party zawartego w tej wtyczce, włączając w to prawa autorskie, notatki prawne i licencyjne, są dostępne w katalogu "licenses" wewnątrz tej wtyczki.

JIRA Agile v7.7.0-DAILY20180130085629

Copyright © 2002–2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Korzystanie z tej wtyczki podlega warunkom Umowy firmy Atlassian z użytkownikiem końcowym, o ile nie określono inaczej.

Ta wtyczka zawiera oprogramowanie utworzone przez Apache Software Foundation.

Ta wtyczka zawiera następujące biblioteki objęte licencją GNU LGPL:

Ta wtyczka zawiera także kod napisany przez inne podmioty.

Dodatkowe informacje na temat kodu oprogramowania i kodu innych firm stosowanego w tej wtyczce, jak również odpowiednie informacje o ochronie praw autorskich, informacje prawne i licencyjne są dostępne w katalogu "licenses" wewnątrz wtyczki.